Katalog > Řešení učebnic

Řešení učebnic

Nalezeno:    83 produktů

Aventura 2 CD - metodická příručka pro učitele

Metodická příručka k učebnici španělštiny pro učitele na CD.

Více informací
od 499 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Dějepis 7 Příručka učitele: Pro zákadní školy a víceletá gymnázia

Kniha - autor Kolektiv autorů, 176 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Příručka učitele umožňuje plně využít potenciál učebnice a pracovního sešitu. Obsahuje konkrétní podněty k práci s učivem, přináší různá doporučení a nabízí řadu doplňkových aktivit. Lze v ní najít řešení úloh z pracovního sešitu i učebnice. Prohlubuje odborné zázemí učitele jak z oboru historie, tak zejména v uplatňovaných vazbách na ostatní předměty. Ulehčuje sestavování učebních plánů tím, že poukazuje na mezipředmětové vztahy a zařazení průřezových témat. Přináší návrh časově-tematického plánu na příslušný šk...

Více informací
od 582 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Němčina A1/díl 2 Příručka učitele Deutsch mit Max

Kniha – autor Olga Fišarová; Milena Zbranková, 128 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Příručka učitele poskytuje podrobnou metodickou podporu k jednotlivým lekcím a obsahuje náměty pro různé aktivity v hodině. Součástí jsou také testy lekcí a řada kopírovatelných předloh.

Více informací
od 399 Kč
Koupit nejlevněji

Alena Matušková: Zeměpis 6 Příručka učitele

návrh časově tematického plánu učiva zeměpisu zahrnutého v učebnici blok s informacemi pro práci s učivem (vymezení klíčových znalostí, dovedností a postojů) aktivity, podněty a nápady, jak pracovat s učivem řešení otázek a úkolů v základní části i na liště informace k učivu ostatních předmětů uváděnému na liště) kopírovatelné materiály náměty pro zeměpisné vycházky řešení pracovního sešitu a přehled doporučené literatury spolu s dalšími zdroji

Více informací
od 402 Kč
Koupit nejlevněji

Click with friends 1 - Příručka učitele angličtina pro 3 ročník ZŠ

Příručka pomáhá učiteli využít celý potenciál učebnice. Poskytuje odbornou a metodickou oporu při výuce angličtiny. Nabízí inspiraci, jak pracovat s učebnicí.

Více informací
od 438 Kč
Koupit nejlevněji

Český jazyk 1 GM - Příručka učitele

Příručka učitele je společná pro všechny části souboru. Obsahuje podrobnou metodickou část i přehledy učiva s orientačními harmonogramy, přehledy rozvíjení klíčových kompetencí, očekávaných výstupů a průřezových témat. Přípravu učitele usnadní reprodukce stran příslušných učebnic a písanek. V úvodní části je podrobně popsaná použitá metoda čtení. Je určena vyučujícím, kteří by děti chtěli učit číst a psát genetickou metodou, ale nemají s ní dosud žádnou vlastní zkušenost.

Více informací
od 349 Kč
Koupit nejlevněji

Český jazyk 1 pro ZŠ - Příručka učitele / nová generace

Příručka učitele vám bude dobrým pomocníkem a průvodcem učebními materiály pro Český jazyk 1 – Živou abecedu, Slabikář a písanky. Provede vás každou kapitolou a poradí, jak jednotlivé stránky efektivně využít při výuce. Obsahuje další úlohy, nápady a hry, které rozšiřují tištěné materiály. V příloze naleznete kopírovatelné šablony. Součástí příručky je také časově-tematický plán a přehled výstupů a kompetencí.

Více informací
od 357 Kč
Koupit nejlevněji

Český jazyk 2.r. ZŠ - metodická příručka - Šmejkalová Martina - A5, brožovaná

Zpracováno dle RVP pro ZV. Obsahuje řadu námětů a doporučení pro zkvalitnění a zpestření výuky i řešení většiny cvičení..

Více informací
od 100 Kč
Koupit nejlevněji

Český jazyk 3.r. gymnázia-metodická příručka - Kostečka Jiří

Metodická příručka je žádanou didaktickou pomůckou učitele, vztahující se k třetí části čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov a praktický učitel doporučuje postup, který vede žáky systematicky k důkladné přípravě na maturitu, včetně jejího nového pojetí. Metodická příručka bude vydána ke každé učebnici z řady. Zbývající metodiky vyjdou během školního roku 2003/2004.

Více informací
od 121 Kč
Koupit nejlevněji

Český jazyk pro SŠ - Mluvnice, Komunikace a sloh - příručka učitele

Příručka učitele je zpracována jako jedna publikace k oběma učebnicím Český jazyk pro střední školy – Mluvnice a Český jazyk pro střední školy – Komunikace a sloh. Obsahuje řešení vybraných obtížnějších úkolů, náměty pro další práci s učebnicí, nové úkoly, řešení testů, diktáty a kopírovatelné přílohy.

Více informací
od 395 Kč
Koupit nejlevněji

Čítanka 2 pro ZŠ - příručka učitele

Je přehledně zpracovaná, obsahuje časově tematický plán učiva, výstupy a klíčové kompetence, pro každou kapitolu je zde vymezen její cíl. Dále jsou zde nezbytné informace o mezipředmětových vztazích a přehledy, které odkazují na průřezová témata, jež se k dané kapitole vztahují. Příručka obsahuje návrhy analýzy jednotlivých textů, další rozvíjející úkoly a náměty pro práci s texty, náměty k motivaci, hrám a dalším aktivitám, vymezuje základní pojmy, s nimiž se v textech pracuje.

Více informací
od 398 Kč
Koupit nejlevněji

Čítanka 3 pro ZŠ - příručka učitele

Je přehledně zpracovaná, obsahuje časově tematický plán učiva, výstupy a klíčové kompetence, pro každou kapitolu je zde vymezen její cíl. Dále jsou zde nezbytné informace o mezipředmětových vztazích a přehledy, které odkazují na průřezová témata, jež se k dané kapitole vztahují. Příručka obsahuje návrhy analýzy jednotlivých textů, další rozvíjející úkoly a náměty pro práci s texty, náměty k motivaci, hrám a dalším aktivitám, vymezuje základní pojmy, s nimiž se v textech pracuje.

Více informací
od 398 Kč
Koupit nejlevněji

Čítanka 5 pro ZŠ - příručka učitele

Texty v učebnici jsou rozděleny do deseti tematických oblastí, vyhraněných zpravidla i žánrově. Je přehledně zpracovaná, obsahuje časově tematický plán učiva, výstupy a klíčové kompetence, pro každou kapitolu je zde vymezen její cíl. Dále jsou zde nezbytné informace o mezipředmětových vztazích a přehledy, které odkazují na průřezová témata, jež se k dané kapitole vztahují. Příručka obsahuje návrhy analýzy jednotlivých textů, další rozvíjející úkoly a náměty pro práci s texty, náměty k motivaci, hrám a dalším aktivitám, vymezuje základní pojmy, s nimiž se v textech pracuje....

Více informací
od 398 Kč
Koupit nejlevněji

Davidová Jana: Angličtina se zvířátky 2 - příručka učitele

Příručka učitele zahrnuje pokyny pro práci s tématy, podrobně popisuje postup při práci s učebnicí a obsahuje řešení cvičení a přepisy poslechových aktivit.

Více informací
od 258 Kč
Koupit nejlevněji

Dějepis 7.r. metodická příručka - 167x239 mm, brožovaná

Středověk a raný novověk. Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovní sešitem Dějepis pro 7. ročník ZŠ (V. Válková). Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi. Obsahuje rovněž řešení úkolů a zadání jak z učebnice, tak z pracovního sešitu. Učebnice a pracovní sešit jsou druhou částí nové koncepční řady učebnic pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ (a v nižších ročnících víceletých gymnázií). Jejich pojetí vychází z požadavků RVP pro základní vzdělávání. Jsou věnovány období středověku a raného nov...

Více informací
od 149 Kč
Koupit nejlevněji

Dějepis 9.r. nejnovější dějiny ZŠ podle RVP metodická příručka - Válková V., Parkan F.

Metodická příručka k nové řadě učebnic dějepisu od SPN.. Metodická příručka je ideální pomůckou pro učitele, kteří využívají pracovní sešit nebo učebnici Dějepis pro 9. ročník ZŠ. Příručka tak přináší kompletní rozbor učebnice a pracovního sešitu společně s doporučeními autorů jak s nimi pracovat. Součástí je řešení úkolů jak z učebnice tak z pracovního sešitu.

Více informací
od 203 Kč
Koupit nejlevněji

Deutsch mit Max neu + interaktiv 1 - Příručka učitele - Oldřich Poul, Jana Tvrzníková, Milena Zbranková

Je psána česky, poskytuje podrobnou metodickou pomoc při práci se souborem a dává náměty pro další aktivity v hodině. Její součástí je deset kopírovatelných předloh. V závěru je zařazen klíč ke cvičením v učebnici i pracovním sešitě a rovněž textový záznam poslechových cvičení. Součástí jsou také testy lekcí, zahrnující všechny čtyři dovednosti a určené k prověření znalostí.

Více informací
od 420 Kč
Koupit nejlevněji

Ekologická a environmentální výchova - Příručka učitele - Petra Šimonová

Součástí kompletu Ekologická a environmentální výchova je metodická příručka, která obsahuje metodické popisy jednotlivých částí a vysvětlení k použitým metodám. Součástí kompletu Ekologická a environmentální výchova je příručka, která pomáhá učiteli konkretizovat vědomosti a dovednosti, postoje a hodnoty, jež si mají žáci prostřednictvím jednotlivých témat osvojit.

Více informací
od 277 Kč
Koupit nejlevněji

First Choice A2 - Příručka učitele

Podrobnější popis bohužel není k dispozici. Pokud chcete o této knize vědět více, zkuste prosím některý z obchodů, který má knihu v nabídce.

Více informací
od 263 Kč
Koupit nejlevněji

Fraus Angličtina 8 Příručka učitele: Pro základní školy a víceletá gymnázia Way to Win (80-7238-401-5)

Příručka učitele podrobné poznámky ke každé lekci jasně formulované komunikativní cíle lekcí přehled nové slovní zásoby, komentář k přehledu, doporučení, v jaké fázi a v jakém rozsahu uvést výklad gramatických jevů úvod k hlavnímu článku, shrnutí děje práce s textem (poslech, postupy při čtení textu, obrazové pomůcky atd.) návod ke cvičením, nápady, jak cvičení pojmout kopírovatelné materiály

Více informací
od 399 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Angličtina se zvířátky 2: příručka učitele

Kniha – autor Jana Davidová, 100 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Příručka učitele vysvětluje koncepci učebnice, inspiruje k rozšiřujícím aktivitám a nabízí řešení úloh.

Více informací
od 268 Kč
Koupit nejlevněji

Fraus Český jazyk 1 Příručka učitele - Březinová Lenka, Stadlerová Hana, Havel Jiří

Je společná oběma souborům pro 1. ročník (Živé abecedě, Slabikáři, Písankám, CD a Čítance). Obsahuje přehledy učiva s orientačními harmonogramy, přehledy očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat. Příručka se skládá z úvodu a jednotlivých částí věnovaných každé učebnici zvlášť. Podobně jsou členěny všechny kapitoly. Nejprve je vymezen jejich cíl, uvedeny informace o mezipředmětových vztazích a náměty k motivaci žáků. Následují návrhy dechových a hlasových cvičení, náměty k analýze jednotlivých textů, další rozvíjející úkoly a nabídka her a dalších textů, s nimiž mohou vyu...

Více informací
od 499 Kč
Koupit nejlevněji

Fraus Český jazyk 2 Příručka učitele - Řeháčková Arlen, Kosová Jaroslava

Obsahuje přehledy učiva s orientačními harmonogramy, přehledy očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat. Oproti prvnímu ročniku jsou součástí příručky učitele také kopírovatelné přílohy a pracovní listy. Ty obsahují především zadání pro sebehodnocení žáků a tzv. Moje okénko pro sebevyjádření.

Více informací
od 420 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Český jazyk 5 Příručka učitele: Pro 5. ročník základní školy

Kniha – autor Jaroslava Kosová; Gabriela Babušová; Lenka Rykrová, 216 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Podrobná metodická příručka obsahuje mj. přehledy učiva s orientačními harmonogramy, přehledy očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat. Orientaci v knize usnadňuje reprodukování všech stran z učebnice i pracovních sešitů. Součástí příručky učitele jsou také kopírovatelné přílohy, pracovní listy a stránky pracovních sešitů s příklady řešení.

Více informací
od 499 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Český jazyk 7 Příručka učitele

Kniha – autor Zdena Krausová; Renata Teršová; Helena Chýlová, 176 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Příručka učitele je prakticky koncipovaná, obsahuje všechny údaje z bloku Hledání souvislostí, všechny odpovědi na otázky na liště, samozřejmostí je zpracování hlavního textu z hlediska učitele, obsahuje i další náměty pro práci v hodině i doma, návrhy projektů. Součástí jsou i testy a prověřovací úkoly, návrh časově-tematického plánu a kopírovatelné přílohy.

Více informací
od 399 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Čítanka 4 Příručka učitele: Pro 4. ročník zákadní školy

Kniha – autor Karel Šebesta; Kateřina Váňová, 152 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Je přehledně zpracovaná, obsahuje časově tematický plán učiva, výstupy a klíčové kompetence, pro každou kapitolu je zde vymezen její cíl. Dále jsou zde nezbytné informace o mezipředmětových vztazích a přehledy, které odkazují na průřezová témata, jež se k dané kapitole vztahují. Příručka obsahuje návrhy analýzy jednotlivých textů, další rozvíjející úkoly a náměty pro práci s texty, náměty k motivaci, hrám a dalším aktivitám, vymezuje základní pojmy, s nimiž se v textech pracuje....

Více informací
od 499 Kč
Koupit nejlevněji

Fraus Čítanka 7 Příručka učitele - Lederbuchová Ladislava

Příručka učitele Představuje nezbytnou součást učebnice. Je komfortně zpracovaná, obsahuje návrhy analýzy jednotlivých textů, další úkoly a náměty pro práci žáků, náměty pro dramatickou výchovu, všechny údaje z Hledání souvislostí a všechny odpovědi na otázky na liště. Od sedmého ročníku jsou součástí příručky i kopírovatelné předlohy.

Více informací
od 501 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Čítanka 9 Příručka učitele: Pro základní školy a víceletá gymnázia

Kniha – autor Ladislava Lederbuchová; Monika Stehlíková, 112 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Přehledně zpracovaná příručka učitele představuje nedílnou součást učebnice. Předkládá návrhy analýzy jednotlivých textů a obsahuje mnoho dalších úkolů a námětů pro práci žáků.

Více informací
od 559 Kč
Koupit nejlevněji

Fraus Deutsch mit Max A1/díl 1 - příručka učitele

Příručka učitele obsahuje kromě metodických postupů k jednotlivým lekcím také průřezová témata a konkretizované klíčové kompetence. Součástí jsou také testy lekcí, zahrnující všechny čtyři dovednosti.

Více informací
od 399 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Deutsch mit Max neu + interaktiv 2 PU: Příručka učitele, pro ZŠ a víceletá gymnázia

Kniha - autor Jana Tvrzníková; Oldřich Poul; Milena Zbranková, 112 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Příručka učitele poskytuje podrobnou metodickou podporu k jednotlivým lekcím a obsahuje náměty pro různé aktivity v hodině. Součástí jsou také testy lekcí a řada kopírovatelných předloh.

Více informací
od 499 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Fyzika 7 příručka učitele: pro základní školy a víceletá gymnázia

Kniha – 0 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Příručka učitele je předkládána ve formě příprav na jednotlivé vyučovací hodiny. Každá kapitola je zpracována důsledně na dvou stranách a zahrnuje několik logických částí. Klíčovou součástí každé dvoustrany jsou podrobné odpovědi na veškeré otázky z učebnice a pracovního sešitu a metodické poznámky k učivu včetně upozornění na souvislosti s dalšími fyzikálními poznatky. Příručka dále obsahuje časově-tematický plán učiva, očekávané výstupy a kompetence dle RVP ZV, kopírovatelné předlohy pro laboratorní práce, vybrané webové odkazy, dopor...

Více informací
od 449 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Chemie 9 Příručka učitele

Kniha – autor Pavel Doulík; Jiří Škoda; Bořivoj Jodas, 228 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Příručka učitele je důležitou součástí učebnice a je koncipována jako souhrn podrobných příprav na vyučovací hodiny. Součástí příručky jsou návody na chemické pokusy, rozšiřující úkoly pro žáky, doplňující informace a kopírovatelné listy, které lze využít ve výuce.

Více informací
od 420 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Chemie 9 Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia: nová generace

Kniha - autor Jiří Škoda; Pavel Doulík; Milan Šmídl, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá

Více informací
od 499 Kč
Koupit nejlevněji

Fraus Le français ENTRE NOUS 1 Příručka učitele + CD - Kolmanová Jana, Nováková Sylva, Geffroy-Konštacký Daniele

Příručka učitele+ audio CDzpracovává, vedle metodických postupů k jednotlivým lekcím, průřezová témata a konkretizuje klíčové kompetence. Vyučující zde nalezne hodnotící testy k jednotlivým lekcím a jejich řešení, přepis nahrávek cvičení na rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním, pracovní listy a kopírovatelné předlohy.

Více informací
od 388 Kč
Koupit nejlevněji

Fraus Matematika 5 pro ZŠ - příručka učitele - kolektiv autorů

Kniha – autor Milan Hejný; Darina Jirotková; Jitka Michnová, 156 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Umožňuje dokonalejší využití učebnice, obsahuje komentáře ke každé stránce, postupy, metody a formy práce, hry jako náměty na doplňující aktivity. Obsahuje rozpis výstupů pro celý 1. stupeň, což pomáhá učiteli při tvorbě ŠVP.

Více informací
od 499 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Matematika 5 Příručka učitele: Pro 5. ročník základní školy

Kniha – autor Milan Hejný; Darina Jirotková; Jitka Michnová, 156 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Umožňuje dokonalejší využití učebnice, obsahuje komentáře ke každé stránce, postupy, metody a formy práce, hry jako náměty na doplňující aktivity. Obsahuje rozpis výstupů pro celý 1. stupeň, což pomáhá učiteli při tvorbě ŠVP.

Více informací
od 399 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Matematika Aritmetika Geomatrie 6 Příručka učitele: Pro základní školy a víceletá gymnázia

Kniha – autor Helena Binterová; Eduard Fuchs; Pavel Tlustý, 112 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Příručka učitele je nedílnou součástí učebnic. Jsou v ní formulovány cíle jednotlivých tematických celků, obsahuje metodické poznámky a komentáře.

Více informací
od 499 Kč
Koupit nejlevněji

Fraus MATT the Bat 1 PU: Angličtina pro 1. ročník, příručka učitele (978-80-7489-417-6)

Hravá dvoudílná řada učebnic s roztomilými postavami pro výuku v 1. a 2. ročníku ZŠ, na niž bude navazovat soubor učebnic pro 3.–5. ročník ZŠ. Rozsah cca 30 hodin základní výuky (hodinová dotace 1 hodina týdně).

Více informací
od 447 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Mediální výchova Příručka učitele: Pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Kniha – autor Jindřich Urban, 60 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Příručka učitele je nedílnou součástí učebnic. Jsou v ní formulovány cíle jednotlivých tématických celků, obsahuje metodické poznámky a komentáře.

Více informací
od 349 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Občanská výchova 6 Příručka učitele: Pro základní školy a víceletá gymnázia Nová generace

Kniha – autor Dagmar Janošková; Monika Ondráčková; Dagmar Čábalová, 112 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Příručka učitele poskytuje učitelům prostor pro vlastní úvahy, pomáhá jim při formulaci výchovně vzdělávacích cílů na úrovni vědomostí, dovedností a postojů žáků (kompetencí), včetně námětů, jak lze těchto cílů společně se žáky ve vyučování dosáhnout. Dále obsahuje doplňující motivační texty, náměty pro práci s jednotlivými tématy včetně námětů na rozšiřující učivo a strategie i techniky vyučování. Uvádí rozšiřující literaturu a učivo vyplývající z mezipředmětových vztahů. ...

Více informací
od 499 Kč
Koupit nejlevněji

Fraus Prvouka 1 pro ZŠ - příručka učitele

Zevrubná příručka učitele uvádí u každého tematického celku vazbu na RVP ZV včetně dílčích výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, jejichž dosahování může učivo uvedeného tématu sloužit, a konkrétních klíčových kompetencí a průřezových témat, na něž je v daných vyučovacích hodinách kladen důraz.

Více informací
od 335 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Raduga plus 2 příručka učitele: ruština pro základní školy a víceletá gymnázia

Kniha - 112 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Příručka učitele k učebnici a pracovnímu sešitu Raduga plus 2. Raduga plus je nové přepracované vydání oblíbené učebnice ruského jazyka Raduga po-novomu. Proč používat příručku učitele? metodické poznámky vám pomohou při práci s celým učebním souborem součástí příručky jsou konkrétní didaktická doporučení k jednotlivým cvičením nabízí podrobný popis postupu výuky grafické a zvukové stránky ruštiny předkládá možnosti využití blízkosti ruštiny s češtinou obsahuje náměty zpracování témat jednotlivých lekcí dává přímé ...

Více informací
od 474 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Raduga po-novomu 1 Příručka učitele

Kniha – autor Stanislav Jelínek; Ljubov Fjodorovna Alexejeva; Radka Hříbková, 104 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga po-novomu je určen k výuce ruštiny na středních školách. První 2 díly jsou určeny také pro výuku druhého cizího jazyka na základních školách. Příručka učitele nepředpisuje univerzální způsob vyučování, ale nabízí variantní náměty a konkrétní materiály k obměnám metodických postupů podle proměnlivých podmínek výuky.

Více informací
od 439 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Společnost 5 Příručka učitele: Člověk a jeho svět Pro 5. ročník základní školy

Kniha – autor Michaela Dvořáková; Jana Stará; Zdeněk Strašák, 184 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Rozsáhlá příručka učitele uvádí vazbu tematických celků učebnice na RVP ZV včetně rozpracovaných výstupů, konkrétních klíčových kompetencí a souvisejících průřezových témat. Příručka také obsahuje rozvedení otázek a cvičení s nástinem možných odpovědí a podrobné popisy možných činností vztahujících se ke každé stránce učebnice. Nechybí ani řada zajímavostí a rozšiřujících informací s odkazy na další literaturu a internetové zdroje....

Více informací
od 399 Kč
Koupit nejlevněji

FRAUS Zeměpis 7 Příručka učitele: Pro základní školy a víceletá gymnázia

Kniha – autor Alice Kohoutová; Jiří Preis; Jiří Dvořák, 128 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Příručka učitele především zohledňuje změny v nové učebnici. V příručce učitele jsou vždy k jednotlivým vyučovacím hodinám nově zařazeny bloky Klíčové kompetence (výčet klíčových kompetencí dle RVP) a Motivace (náměty, jak motivovat žáky a zapojit je do tématu).

Více informací
od 449 Kč
Koupit nejlevněji

Fyzika 1 pro základní školu - Fyzikální veličiny a jejich měření /RVP ZV/ - metodická

Zpracováno podle RVP pro základní vzdělávání. Metodická příručka pro učitele k 1. dílu šestidílné řady učebnic fyziky.

Více informací
od 64 Kč
Koupit nejlevněji

Fyzika 2 pro ZŠ - Síla a její účinky - metodická příručka - Jáchim F.,

Fyzika pro ZŠ - 2. stupeň - metodická příručka. Metodická příručka je určena pro usnadnění práce s učebnicí Fyzika 2 pro základní školu - SÍLA A JEJÍ ÚČINKY, POHYB TĚLES. Obsahuje rozpis učiva, učební plán, uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům obsaženým v učebnici. Fyzika 2 je druhou částí nové řady učebnic fyziky pro ZŠ. Odpovídá požadavkům RVP ZV, učebnice vycházejí se schvalovacími doložkami.

Více informací
od 100 Kč
Koupit nejlevněji

Fyzika 5 Energie pro ZŠ - metodická příručka - Tesař J., Jáchym M.

Metodická příručka k fyzice pro 5. ročník ŽŠ.. Tato příručka je předposlední částí metodických pokynů pro základní školu v předmětu Fyzika. Je opatřena schvalovací doložkou MŠMT a věnuje se základním druhům energie, které jsou přizpůsobeny věku žáků ZŠ. Kniha odpovídá požadavkům RVP pro základní vzdělávání.

Více informací
od 154 Kč
Koupit nejlevněji

Fyzika 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - příručka učitele (nová generace) - Miroslav Randa

Fyzika 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - příručka učitele (nová generace)

Více informací
od 359 Kč
Koupit nejlevněji

Fyzika 7 Příručka učitele

Pro základní školy a víceletá gymnázia Titul: Fyzika 7 Příručka učitele Autor: kolektiv autorů EAN: 9788072384334 ISBN: 80-7238-433-3 Nakladatel: NAKLADATELSTVÍ FRAUS,k.s. Rok vydání: 2005 Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá Rozměry: 211 x 278 mm Počet stran: 114 Váha: 304 g Jazyk: CZE Fyzika 7 Příručka učitele - kolektiv autorů

Více informací
od 357 Kč
Koupit nejlevněji

Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele

Příručka učitele je nezbytným doplňkem učebnice. Je předkládána ve formě příprav na jednotlivé vyučovací hodiny. Každá kapitola je zpracována důsledně na dvou stranách a zahrnuje několik logických částí.

Více informací
od 402 Kč
Koupit nejlevněji

Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele - Miroslav Randa

Příručka učitele je předkládána ve formě příprav na jednotlivé vyučovací hodiny. Každá kapitola je zpracována důsledně na dvou stranách a zahrnuje několik logických částí. Klíčovou součástí každé dvoustrany jsou podrobné odpovědi na veškeré otázky z učebnice a pracovního sešitu a metodické poznámky k učivu včetně upozornění na souvislosti s dalšími fyzikálními poznatky. Příručka dále obsahuje časově-tematický plán učiva, očekávané výstupy a kompetence dle RVP ZV, kopírovatelné předlohy pro laboratorní práce, vybrané webové odkazy, doporučenou literaturu a místo na poznámky učitele....

Více informací
od 449 Kč
Koupit nejlevněji

Já a můj svět - Prvouka 2 - metodická příručka/ duhová řada/

Tento metodický průvodce vás provede učebnicí Já a můj svět pro 2. ročník. Stejně jako v metodickém průvodci pro 1. ročník i zde naleznete přehledné tematické rozvržení učiva do jednotlivých týdnů školního roku s řadou motivů, které vás mohou inspirovat ke zpestření výuky prvouky (pozorování, pokusy, hry). Opět nechybí ani konkrétní návrhy mezipředmětového provázání učiva prvouky s učivem ostatních předmětů a odkazy na konkrétní strany v učebnicích těchto předmětů z našeho nakladatelství.

Více informací
od 119 Kč
Koupit nejlevněji

Kastlová Zdeňka: Nebojte se angličtiny - příručka učitele

Název: Nebojte se angličtiny - příručka učitele Autor: Kastlová Zdeňka: - EAN: 9788072385232

Více informací
od 99 Kč
Koupit nejlevněji

Matematika se Čtyřlístkem 3 - Příručka učitele

Příručka učitele obsahuje doplnění potřebných informací pro učitele, zásobárnu dalších aktivit, her, opakovacích stránek atd. Kompetence a výstupy jsou v příručce zpracovány jak pro učebnici daného ročníku, tak pro celý 1. stupeň.

Více informací
od 439 Kč
Koupit nejlevněji

Matematika se Čtyřlístkem 4 - Příručka učitele

Příručka učitele obsahuje doplnění potřebných informací pro učitele, zásobárnu dalších aktivit, her, opakovacích stránek a další informace.

Více informací
od 447 Kč
Koupit nejlevněji

Matematika se Čtyřlístkem 5 - Příručka učitele - Příručka učitele

Příručka učitele obsahuje doplnění potřebných informací pro učitele, zásobárnu dalších aktivit, her, opakovacích stránek a další informace.

Více informací
od 398 Kč
Koupit nejlevněji